Bizottsági tagjai

Dr. Becker Dávid
Dr. Dósa Ágnes
Dr. Ender Ferenc
Dr. Géczi Zoltán (fogorvos)
Maradics Nóra Maid (egyéb diplomás)
Dr. med habil Mészner Zsófia PhD
Dr. Nyirády Péter
Dr. Piróth Zsolt PhD
Dr. Virág Balázs
Prof. Dr. Zima Endre István

 

Póttagok

Balló Henrietta (egyéb diplomás)
Dr. Erdős Judit
Dr. Hollós Gábor
Dr. Kecskés László
Dr. Kiss András
Prof. Dr. László Ádám
Dr. Molnár Andrea Ágnes 
Dr. Nagybaczoni Béla
Dr. Sipter Emese
Dr. Vágó Krisztina (fogorvos)